Ukážka varenia piva

 

Vystierka

Vystierka prebieha vo varnej nádobe, v ktorej je pripravená voda patričnej teploty. Po zohriatí na 52 a neskôr 63 stupňov celzia sa oddelí časť podielu do odkladacej nádoby, v ktorej je vložené scedzovacie dno.

 

Rmutovanie

Prevarený rmut sa zmieša s odpočívajúcim podielom.

 

Scedzovanie

Odkladacia nádoba sa dvihne do najvyššej polohy a nechá sa usadiť mláto. Po usadení mláta nastáva scedzovanie sladiny a vysladzovanie.

 

Odstránenie mláta

Scedzovacie dno sa vyjme z odkladacej nádoby spolu s vysladeným mlátom.

 

Chmeľovar a prečerpanie mladiny

Sladina sa varí vo vanej nádobe s chmelom. Po chmelovare sa roztočí, aby sa na dne usadili kaly. Mladina sa prečerpá do odkladacej nádoby a na dne varnej nádoby ostane kalový koláč.