Úvod

Spádový mikropivovar bol vyvinutý ako náhrada varenia piva v kuchynských podmienkach. Jeho najväčšou prednosťou je jednoduchosť konštrukcie bez často sa kaziacich a zle čistiteľných súčastí, ako sú čerpadlá a pumpy. Pracuje na princípe gravitácie. Od začiatku bol vyvíjaný tak, aby sanitácia a sterilizácia varne boli jednoduché a pohodlné. Má malé priestorové nároky, je určený pre umiestnenie v pivnici, garáži alebo prístrešku. Prichytáva sa ku stene.

 

Základné charakteristiky pivovaru

Spádový mikropivovar je dvojnádobová varňa s jednou nepohyblivou varnou nádobou a jednou pohyblivou odkladacou nádobou, do ktorej sa vkladá scedzovacie dno. Prichytáva sa ku stene pomocou oceľovej konštrukcie. Pohyb odkladacej nádoby zabezpečuje elektrický dvihák.