Rôzne

Spodne kvasený svetlý bock uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na medzinárodnej súťaži domácich varičov piva v Prahe v roku 2012

 

Spodne kvasený svetlý ležiak uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na medzinárodnej súťaži domácich varičov piva v Rožňave v roku 2012

 

Spodne kvasený špeciál uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na súťaži domácich varičov piva v Prahe v roku 2011

 

Svetlý zázvorový špeciál uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na súťaži domácich varičov piva v Martine v roku 2011

 

Svetlý špeciál uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na súťaži domácich varičov piva v Rožňave v roku 2011

 

Svetlý špeciál uvarený v prototype spádového pivovaru získal ocenenie na súťaži domácich varičov piva v Prahe v roku 2010

 

 

Viaceré internetové periodiká venujúce sa pivovarníctvu a domácemu vareniu piva uverejnili článok o vzniku pivovaru.

Acidlog.fczbkk.com
Www.homebrewing.cz
Pivni.info
Hobby.framax.cz